بیایید هنگام ترک ساختمان وسایل سرمایشی خود را خاموش کنیم.

دیدگاه‌ها

نوشتن دیدگاه