بیایید هنگام ترک ساختمان وسایل سرمایشی خود را خاموش کنیم.

مناقصه ها

نمایش # 
عنوان
مناقصه 98.38:طراحی ، تأمین ، ساخت ، نصب ، آزمایش و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ منطقه ای (SEAOC) و فوق توزیع کرمان (KRDC) به صورت کلید در دست
اگهی مناقصه 98.43:خريد کليد و سکسيونر در سطوح ولتاژي 63/132/230 کيلوولت
آگهی مناقصه 98.46: خرید تله موج و واحدهای تطبیق امپدانس باقیمانده و تکمیلی پست 20/132/400 کیلوولت جیرفت و فاز دوم توسعه پست 400 کیلوولت کهنوج
آگهی مناقصه 98.39:خريد برقگير هاي 230 و 132 کيلوولت و شمارنده برقگير پست اختيارآباد
آگهي مناقصه 98.36:اصلاح ميميک دياگرام و تعويض تابلوهاي کنترل پست 20/132/230 کيلوولت بم 1
آگهی مناقصه 98.5:خريد سيم محافظ حاوي فيبر نوري مربوط به خطوط 132 و 230 کيلوولت
آگهی مناقصه 98.7: خريد و نصب ديزل ژنراتور 200 کيلوولت و تابلو چنج اور به منظور پشتيباني برقACپست 230 کيلوولت بردسير
تجدید مناقصه 97.129 : تأمين و تحويل يک دستگاه بريکر 400 کيلوولت جهت فيدر خط 400 کيلوولت پست نيروگاه کرمان
آگهی مناقصه 97.131: طراحي و تأمين بخشي از تجهيزات و جايگزيني تابلوهاي 20 کيلوولت و نصب ، تست و راه اندازي تجهيزات در پست 20/132 کيلوولت جيرفت 1 با احداث ساختمان گالري 20 کيلوولت.
آگهي تجديد مناقصه 97.74: طراحي ، تأمين بخشي از تجهيزات ، جايگزيني ، نصب و تست و راه اندازي تابلوهاي 20 کيلوولت در پستهاي عنبرآباد (2) و باغين (1)