مناقصه ها

نمایش # 
عنوان
تجدید مناقصه 97.129 : تأمين و تحويل يک دستگاه بريکر 400 کيلوولت جهت فيدر خط 400 کيلوولت پست نيروگاه کرمان
آگهی مناقصه 97.131: طراحي و تأمين بخشي از تجهيزات و جايگزيني تابلوهاي 20 کيلوولت و نصب ، تست و راه اندازي تجهيزات در پست 20/132 کيلوولت جيرفت 1 با احداث ساختمان گالري 20 کيلوولت.
آگهي تجديد مناقصه 97.74: طراحي ، تأمين بخشي از تجهيزات ، جايگزيني ، نصب و تست و راه اندازي تابلوهاي 20 کيلوولت در پستهاي عنبرآباد (2) و باغين (1)
آگهی تجدید مناقصه 97.53 : خريد 50 هزار ليتر روغن ترانسفورماتور
آگهی تجدید مناقصه 97.2: خرید 23000 کیلوگرم سیم هادی مسی سیستم زمین
آگهی تجدید مناقصه 97.96 : نصب و راه اندازي 9 بانک خازني 8/4 مگاواري به همراه خريد فيدر 20 کيلوولت با رله هاي حفاظتي
آگهی مناقصه شماره 97/121:خريد برج و يرآق آلات ، نصب برج و سيم کشي خط 132 کيلوولت دو مداره محمدآباد – ريگان به طول 20 کيلومتر
مناقصه شماره 97.129: تأمين و تحويل يک دستگاه بريکر 400 کيلوولت جهت توسعه فيدر خط 400 کيلوولت در پست نيروگاه کرمان
تجديد مناقصه 97.70: خريد تجهيزات براي توسعه فيدر خانه 20 کيلوولت در پست صولان شامل 8 دستگاه سلول 20 کيلوولت ، 2 دستگاه تابلو حفاظت و کنترل و 1 دستگاه تابلو کنتور ، 55 سله باتري ، 2 دستگاه شارژر و ساير متعلقات مربوطه
آگهی مناقصه 97.123 : خريد دو دستگاه ترانسفورماتور 230/132/20 کيلوولت 160 مگاولت آمپر به همراه دو دستگاه ترانس کمپکت