مناقصه ها

نمایش # 
عنوان
آگهی مناقصه 98.76: خريد کليد و سکسيونرهاي پست 20/132/230 کيلوولت اختيارآباد
آگهی مناقصه 98.44: بازدید از خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برق دار توسط پهباد و ارائه گزارش
آگهی مناقصه 98.74: خريد تجهيزات ، نرم افزار و لوازم فيبر نوري
مناقصه 98.72: انجام عمليات تصفيه شيميايي روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور
آگهی تجدید مناقصه 98.7: خريد و نصب ديزل ژنراتور 200 کيلوولت و تابلو چنج آور به منظور پشتيباني برق AC پست 230 کيلوولت بردسير
آگهی مناقصه 98.59:خريد 27 دستگاه شارژر 48 ولت و 110 ولت
آگهی مناقصه 98.53: تأمين مصالح و تجهيزات ، ساخت و نصب علائم هشدار خطوط انتقال و فوق توزيع
مناقصه شماره 98.39: خرید برقگیر های 230 و 132 کیلوولت و شمارنده برقگیر پست اختیارآباد
مناقصه 98.38:طراحی ، تأمین ، ساخت ، نصب ، آزمایش و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ منطقه ای (SEAOC) و فوق توزیع کرمان (KRDC) به صورت کلید در دست
اگهی مناقصه 98.43:خريد کليد و سکسيونر در سطوح ولتاژي 63/132/230 کيلوولت