مناقصه ها

نمایش # 
عنوان
مناقصه محدود شماره 99.9: انجام عملیات ساختمانی پست20 / 132 کیلوولت جیرف 3
آگهی تجدید مناقصه شماره 99.31 : خريد تجهيزات و احداث کامل خط 230 کيلوولت دو مداره ارتباطي نيروگاه سيکل ترکيبي زرند
آگهی مناقصه 99.30 : تأمین برقگیرهای فاز دوم پست های400 کیلوولت جیرفت - کهنوج و فیدر خط 400 کیلوولت بم
آگهی مناقصه 99.31 : خريد تجهيزات و احداث کامل خط 230 کيلوولت دو مداره ارتباطي نيروگاه سيکل ترکيبي زرند
آگهی مناقصه 99.32 : طرح موقت پروژه توسعه فيدر خط400کيلوولت درپست ارگ بم
آگهی مناقصه 99.35:خريد ميلگرد آجدار شاخه 12 متري در سايز هاي 12-14-16
آگهی مناقصه 99.18: دارد انجام عمليات جوشکاري و پيچ ومهره هاي خطوط انتقال و فوق توزيع
آگهی مناقصه 99/6 : خريد قطعات گالوانيزه برج هاي مشبک انتقال نيرو
آگهی مناقصه 99.3: خريد انواع کابل هاي فشار ضعيف موردنياز پروژه هاي بهينه سازي
آگهی مناقصه 98.119: خرید دو دستگاه پاور آنالایزر