امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 پيام مديريت مصرف برق


 «‌ ولاتسرفوا »



 
 كمبود منابع توليد ، افزايش مصرف = صيانت از سرمايه هاي ملي ، عزم همگاني ، مصرف بهينه


 
 
گام نخست :( از خودمان شروع كنيم )
  

 - خاموش كردن كليه چراغهاي اضافي

- اطمينان از بسته بودن پنجره ها براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي سرمايشي یاگرمایشی

- خاموش كردن رايانه ها و كليه وسايل برقي در مواقع غيرضروري و در هنگام خروج از محل كار

 - ايجاد و پايدارسازي فرهنگ صرفه جويي در خانواده و توصيه به آشنايان

 

 

 

Template Settings

Theme Colors

Blue Red Green Oranges Pink

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top